Főoldal

    Események

    Felvételek

    Cikkek

    Galléria

    Hitvallásunk

    Online Biblia

    Vendégkönyv

    Facebook

    BejelenkezésBiblia álláspontja a melegekről?
Az amerikai legfelsőbb bíróság szoros szavazáson úgy döntött, hogy az alkotmány 14. kiegészítése alapján alapvető jog a házasság az azonos nemű párok számára is. Harminchat államban már eddig is legális volt a melegházasság, mostantól pedig egy államban sem tilthatják meg azt.

Az azonos nemű pároknak jogukban áll házasságot kötni bárhol az Egyesült Államok területén, a szövetségi tagállamok ezt nem tilthatják meg nekik – hirdette ki pénteken az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága. A legmagasabb szintű amerikai bírói testület 5-4 arányban döntött a kérdésről.

Ez olyan jelentősegű, hogy a wikipédiába is megkerült ehhez a dátumhoz (június 26 -hoz) kapcsolódva, a Times pedig szinte történelmi napnak minősíti ezt a napot, ami nem csak az amerikaiak de az egész világ melegjeinek fontos nap.

Források: mandiner , Ténytár magyar oldal , wikipedia june 26 , Times magazin , CNNA CNN hírtelevízió által pénteken ismertetett közvélemény-kutatás szerint az amerikaiak 63 százaléka helyesli, 33 százaléka pedig ellenzi a meleg és leszbikus párok egybekelését.

Barack Obama viszont nagy győzelemként értékelte a Legfelsőbb Bíróság ítéletét, és telefonon gratulált Edith Windsoréknak.
 És természetesen afrikai körútján sem mulasztotta el az alkalmat, hogy a melegjogok mellett kampányoljon.

A forbes összeállított térképe, meleg házasságot legalizáló országokkal


Források: Wikipédia országokkal és térképpel , Forbes - Where gay marrage is legal
Szerte a világban elterjedt a meleg felvonulás (Pride) és egyre nagyobb méretek ölt, például London, New York, Chicagó, Seattle, St. Louis, San Franciscó, Dallas, Atlanta, Berlin, Tokyo, Portland, Párizs, Toronto, Stockholm, Manchester, Budapest, Bécs és még rengeteg más városban.

Hónapokkal ezelőtt alakult például a Refuge (Menedék) nevű csoport a Wheaton Egyetemen, amely az evangéliumi keresztény iskolák Harvardjának számít. Ide járt például Billy Graham világhírű evangélista. Az egyetem szóvivője szerint a csoportba olyan diákokat várnak, akik a saját nemükhöz vonzódnak, a céljuk pedig az, hogy ne egyedül, csöndben küzdjenek problémáikkal, hanem úgymond hagyományos bibliai értékrendek között, keresztény közösség felügyelete alatt éljenek. Más intézményekben pedig előadásokat szerveznek a Bibliáról és a homoszexualitásról, amelyekre olyan előadókat is meghívnak, akik támogatják a melegházasságot.

Az Exodus International nevű keresztény szervezet elnök ezért új szervezetet alapít, amelynek neve a Reduce Fear (Csökkentsd a félelmet) lesz, azzal a céllal, hogy hídként szolgáljon az egyház és a homoszexuális közösség között.

A melegkultúra terjesztésében természetesen élharcos Hollywood. Az amerikai filmipar már régóta csepegteti a homoszexuális életmódot, az elmúlt időszakban pedig már a legnyíltabban igyekezett népszerűsíteni ezt a fajta másságot.
A filmipar mellett a média is kivette a részét a melegjogok melletti kampányban. A Pew Research Center két hónapig figyelte a sajtóbeszámolókat abban az időben, amikor a Legfelsőbb Bíróság először szóba hozta a homoszexuális házasságok ügyét. A felmérés szerint ötször annyi tudósítás szólt az azonos nemű házasságok mellett, mint ellene.

Alan Sears és Craig Osten A homoszexuális napirend című könyvükben arra figyelmeztetnek, hogy a melegek átfogó és jól kidolgozott stratégiát vázoltak fel arra, hogyan tegyék az Egyesült Államokat melegbarát országgá, akik pedig ennek ellenállnak, azokat ellenségesnek állítják be. Bizonyítékként egy 1989-es meleg kiáltványt hoznak fel, amely homoszexuális vezetők egy évvel korábbi találkozójáról számol be. A kiáltvány szerzői, akik egyébként jártasak voltak az agykutatásban és a meggyőzés technikáiban, olyan módszereket javasoltak a nem meleg amerikaiak irányában, amelyek állítólag Mao Ce-tung agymosási gyakorlataihoz hasonlóak, és ezeket vegyítették a New York-i eladási technikákkal. Céljuk egyrészt az volt, hogy a homoszexualitásról minél több szó essen a mindennapokban, hogy megszokottá és természetessé váljon, hogy így is lehet élni. Másrészt, igyekeztek a melegeket a körülményeik és az elnyomás áldozatainak feltüntetni, akiknek védelemre van szükségük.
Forrás: atv.hu - melegforradalom


A legmegdöbbentőbbek a fiatal evangéliumi keresztények adatai. A Public Religion Research Institue márciusi felmérése szerint a 18–29 év közötti fehér evangéliumi protestánsok többsége, vagyis 52 százaléka helyesli a melegházasságot.

Ha az összes fehér evangéliumi keresztényt nézzük, akkor ez az arány 24 százalék. Az elmúlt években pedig több mint 40 homoszexuálisokat és leszbikusokat támogató csoport alakult keresztény felsőoktatási intézményekben.

Teológusok pedig úgy vélik, hogy a bajok gyökere az úgynevezett hiperkegyelem-tanításokban van, amelyek túlzottan megengedő jellegűek, és nem szállnak kellőképpen síkra a bibliai igazságok mellett.
Egyik ilyen hiperkegyelmet hírdetű nagy egyház feje, aki jól ismert a magyarok számára is: Joel Osteen a lakewoodi gyülekezet pásztora aki tévén szerepel és milliók hallgatják, azt mondja, hogy ő nincs ellene semminek, fontosabbnak tartja a tiszteletett mint figyelmeztetni, hogy ez az út a pokolba vezet, mindenki úgy éli az életet ahogy akarja és nincs semmi baj ha gyülekezetbe járnak, hisz mindenkiben vannak hibái, nem igazán beszél a gyülekezetben arról, hogy a meleg életmód az bűn, inkább szellemileg felemelni akarja.


Amerikában egyébként az elmúlt években változás figyelhető meg a melegkérdésben: megdöbbentő módon egyre több fiatal evangéliumi keresztény is helyesli az azonos neműek házasságát.Ugyanakkor több vallási konzervatív republikánus támadta a döntést. "Ellen kell állnunk, és el kell utasítanunk a bírói zsarnokságot, nem szabad meghátrálnunk" - mondta Mike Huckabee volt arkansas-i kormányzó, aki 2008 után jövőre is indul a republikánus elnökjelöltségért.

A republikánus elnökjelöltségért szintén induló Jeb Bush, George W. Bush öccse azt mondta, hogy ő a hagyományos házasságban hisz, és úgy véli, hogy a legfelsőbb bíróságnak az egyes államok hatáskörében kellett volna hagynia, hogy döntsenek ebben a kérdésben.Akik nem szolgálnak ki melegeket azok Amerikában elég nagy büntetéseket kapnak, mivel evvel sértik a melegek jogait.
Például Aaron and Melissa Klein 135.000 dollár bírságot kell fizesen, mert nem akart készíteni süteményt egy meleg párnak.
Forrás: Dailymail - Anti gay bakers,

Kanada 2005 -ben már megszavazta a melegházasságot azóta már a normák eldeformálodtak és nincsenek jó szemmel nézve azokkal szembe akik biblikusan állnak hozzá vagy bármi ellenvetésük van.
Forrás: crisismagazine.com , thestar.com - how canada led the way on same sex marriage
Mit tanít a Biblia az azonos nemek közötti házasságról?
A szexualitás Isten szerinti rendje - eltérés az eredeti rendtõl


1Mózes 1:27 - Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nõvé teremtette õket.

Mikor Isten társat teremtett Ádámnak, Évát teremtette, nem pedig egy másik Ádámot. Ez azt jelenti, hogy a tökéletes kapcsolathoz bizonyos mértékű különbség és egyezőség egyaránt szükséges, ez utóbbi oly annyira, hogy Ádám így kiáltott fel:

1Mózes 2:23Ez most már csontomból való csont, testembõl való test.


Amit Jézus tanított
Máté 19:4 - õ így válaszolt: Nem olvastátok-e, hogy a Teremtõ kezdettõl fogva férfivá és nõvé teremtette õket?

Márk 10:6 - Mert a teremtés kezdete óta az embert férfivá és nõvé teremtette az Isten.


Amit az apostoli levelek tanítanak
Róma 1:26-27 - Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki õket. Mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a nõi nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban; férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévelygésük méltó jutalmát önmagukban.1Korinthus 6:9-10 - Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörõk, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedõk, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát.1Timóteus 1:9-10 - És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegõk és az engedetlenek, a hitetlenek és a bûnösök, a szentségtelenek és a szentségtörõk, az apa- és anyagyilkosok, az embergyilkosok, a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvõk ellen, és mindaz ellen, ami csak ellenkezik az egészséges tanítással.
     
FAJTALAN szó jelentése
Magyar nyelv (1862) szótárunk szerint FAJTALAN szó jelentése, értelmezése:
aki nem szaporít, kinek magva szakad. Köz és átv. ért. buja, a testi gyönyörben annyira megromlott, hogy faját szaporítani képtelen.


3Mózes 20:13 - És ha valaki férfival hál, úgy a mint asszonnyal hálnak: utálatosságot követtek el mindketten, halállal lakoljanak..5Mózes 22:5 - Asszony ne viseljen férfiruházatot, se férfi ne öltözzék asszonyruhába; mert mind útálatos az Úr előtt, a te Istened előtt, a ki ezt míveli.

1Móz 18: 20,21 - Monda azután az Úr: Mivelhogy Sodomának és Gomorának kiáltása megsokasodott, és mivelhogy az ő bűnök felettébb megnehezedett: Alámegyek azért és meglátom, vajjon teljességgel a hozzám felhatott kiáltás szerint cselekedtek-é vagy nem? tudni akarom.

Aki a melegeknek azt mondja, hogy ez nem bűn és mennybe mehet az hazudik!


Péld. 19:15 Aki igaznak mondja a bűnöst, és kárhoztatja az igazat: mindkettőt egyaránt utálja az ÚR.

Ézsaiás 5:2020. Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; akik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé!

Mózes I. könyve 19. rész
Mikor a két angyal estére Sodomába jutott, Lót Sodoma kapujában űl vala, és a mint meglátá őket Lót, felkele eléjök, és arczczal a földre borúla.
És monda: Ímé én Uraim kérlek, térjetek be a ti szolgátok házához...
Lefekvésök előtt a város férfiai, Sodoma férfiai körűlvevék a házat, ifja, örege, mind az egész község egytől egyig.
És szólíták Lótot, mondván néki: Hol vannak a férfiak, a kik te hozzád jövének az éjjel? Hozd ki azokat mi hozzánk, hadd ismerjük őket.
És kiméne Lót ő hozzájok az ajtó eleibe, és bezárá maga után az ajtót.
És monda: Kérlek atyámfiai, ne cselekedjetek gonoszságot.
Ímé van énnékem két leányom, a kik még nem ismertek férfiat, kihozom azokat ti hozzátok, és cselekedjetek velök a mint néktek tetszik, csakhogy ezekkel az emberekkel ne csináljatok semmit, mivelhogy az én hajlékom árnyéka alá jöttenek.
Azok pedig mondának: Eredj el innen. Ismét mondának: Ez egy maga nálunk a jövevény s ő szabja a törvényt? Majd gonoszabbul cselekszünk veled, hogy nem azokkal. És reá rohanának a férfiúra, Lótra, felette igen, és azon valának, hogy betörik az ajtót. 
De kinyújták azok a férfiak kezeiket, és bevonák Lótot magokhoz a házba és bezárák az ajtót.
Az embereket pedig, kik a ház ajtaja előtt valának, vaksággal verék meg kicsinytől nagyig, annyira, hogy elfáradának az ajtó keresésében.
És mondának a férfiak Lótnak: Ki van még itt hozzád tartozó? vődet, fiaidat és leányaidat, és mindenedet, a mi a tied a városban, vidd ki e helyből.
Mert mi elvesztjük e helyet, mivelhogy ezek kiáltása nagyra nőtt az Úr előtt; és az Úr küldött minket, hogy elveszítsük ezt.
A nap feljött vala a földre, mikor Lót Czóárba ére.
És bocsáta az Úr Sodomára és Gomorára kénköves és tüzes esőt az Úrtól az égből. És elsűlyeszté ama városokat, és azt az egész vidéket, és a városok minden lakosait, és a föld növényeit is.


Ez az út (meleg életvitel) halálba vezet, de ha megbánnod bűneid és elhagyod a bűneid, megtérsz az Úrhoz akkor hű és igaz, hogy megbocsát, de a bűnös dolog elhagyása nélkül nem lesz párdon az ítélet napján!


Dátum: 2015.09.20 19:38:00
Idők jelei

Iszlám Európai elterjedése
Biblia álláspontja a melegekről?
Vallások egyesítése a világbékéért, Man Hee Lee
Az Új világrend hamisprófétája
Az Eufrátesz kiszáradóban van
Egy másik Noé bárkája, avagy felkészülés?
God bless Amerika
Németh Sándor: ÉBRESZTŐ!!!
Töröljük el a készpénzt! – javasolja ismét a Financial Times